Tg Mures
George L. Nimigeanu

Date personale

Numele  și  prenumele :  NIMIGEANU  GHEORGHE
Pseudonim :  GEORGE  L.  NIMIGEANU
Domeniul  de interes: SCRIITOR
Data și  locul nașterii :  03 .  01 . 1938 , în comuna  TEREBLECEA, din fostul județ Rădăuți, România Mare, actualmente în Ucraina.

Școli absolvite  :
- școala  primară  și  gimnaziul :
clasa  I – în  comuna Jariștea, județul  Vrancea, refugiat fiind din Bucovina de Nord, ocupată de ruși,
clasele II -  VI – în comuna  Grabați, județul Timiș , stabiliți fiind în Banat,în 1946,
clasa a VII-a – în satul Salcâmi,comuna Perișoru,județul Ialomița, deportați fiind , în 1951 , din Banat în Bărăgan .
-  clasele  liceale :
clasele  a VIII-a  și a IX-a – în învățământul  fără frecvență,la Liceul  Teoretic din
Fetești – Gară,neavând dreptul la studiile liceale și superioare,fiind depor-
tat ,cu  D.O. (domiciliu  obligatoriu) în satul  Salcâmi  -  după ce mai întâi
fugisem la București,unde ,la Liceul  Dimitrie Cantemir,reușisem  , al 2-lea,
la admitere. Am fost dus cu miliția înapoi pe Bărăgan,unde,la Sfatul  Popu-
lar,am fost predat cu proces-verbal părinților,sub amenințarea trimiterii la
Canal  a tatălui meu,dacă mai fug.
clasa a X-a – la zi,la Liceul Teoretic  din  Cernavodă,județul  Constanța, azi  Liceul Anghel Saligny. Aici,în l956,după primul semestru,datorită D.O.- ului, am
fost dat afară, cu interdicție de a fi primit la cursuri. Am fost personal la
Ministerul Invățământului,unde am obținut,direct de la  ministrul  de  a-  
tunci,aprobarea de a termina studiile liceale. Au fost și alți elevi în situația
mea și toți au fost reprimiți în liceu,absolvindu-l în anul 1956.
 - studii  superioare :
Datorită  D.O.,nu am fost admis la facultatea la care am dat examen de admitere. După ce am  terminat armata (la marină,trei ani),am fost admis la Facultatea de Educație Fizică, a Universității  Alexandru Ioan Cuza  din Iași. Si aici am avut probleme,datorită  D.O. și  dosarului ,după primul an
de studii fiind dat afară din facultate. Am fost reprimit,după intervenția îndrumătorului de an la mai-marii  universității  și am  absolvit facultatea
ca șef de promoție pe țară – promoția  1965.

Profesia de bază -  profesor de educație fizică, gradul didactic I, lucrarea de grad fiind  recomandată la ICF București  ca material  bibliografic,datorită faptului că prezintă o metodă modernă ,activă,a organizării metodice a lecției și a  metodologiei dezvoltării calităților fizice ale elevilor în școala gene-
rală.

Debutul literar  -  în ziarul județean  TRIBUNA  SIBIULUI – din  3 aug. 1968,cu poemul Vârste incandescente.
în volum  -   cu volumul de versuri   COLINELE   SINGURĂTĂTII, Editura  DACIA , Cluj , 1983

Colaborări  la  : Almanahul  "Țara  Fagilor", Apostrof , Astra , Bucovina literară , Concordia ( Cernăuți ) , Convorbiri literare , Cronica , Discobolul , Euphorion , Familia , Glasul  Bucovinei  ( Cernăuți ) , Luceafărul , Mișcarea literară , Orizont , Poesis , Poezia , Plai Românesc  (Cernăuți ) , România literară , Rostirea Românească , Revista Literară Radio , Steaua , Transilvania , Tribuna , Tribuna Sibiului , Târnava , Țara  Fagilor , Vatra , Zorile Bucovinei , ș.a.
Inițiative  culturale :
Inițiator și organizator , la Mediaș , al  acțiunii cultural-literare  " Zilele  revistelor culturale  din  Transilvania  și  Banat" ;
 Fondator  al  revistei  "Caietele  de  la  Mediaș".