Tg Mures
Iulian Boldea

Date personale

Iulian Boldea s-a născut în 2 martie 1963, în orașul Luduș, județul Mureș. După studii gimnaziale efectuate în orașul natal, urmează cursurile Liceului teoretic “Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, liceu absolvit în anul 1981. În anul 1985 devine student al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca, secția română-franceză. În cursul studiilor universitare participă la mai multe Sesiuni științifice studențești naționale, obținând trei premii I și un premiu II. De asemenea, a participat mai mulți ani la rând la Colocviul național studențesc “Mihai Eminescu”, unde a obținut de asemenea câteva distincții importante.

Între anii 1985-1989 a fost redactor al revistei “Echinox”, iar între 1987-1989 redactor șef-adjunct. A publicat în paginile revistei studii critice, eseuri, cronici literare și poeme. În anul 1988 a obținut câteva premii importante (Marele premiu al revistei “Astra”, Premiul revistei “Vatra” etc.). Obține diploma de licență în anul 1989, cu o teză despre poezia eminesciană, coordonată de Ioana Em. Petrescu. În anul 1990 devine, prin concurs, profesor la Liceul teoretic “Al. Papiu Ilarian”, iar un an mai târziu îndeplinește funcția de șef de catedră. În această calitate, a coordonat activitatea catedrei de limba și literatura română, organizând diverse activități științifice, metodice și culturale.

Începând din anul 1994 este cadru didactic asociat (lector și apoi conferențiar) la Universitatea Ecologică “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, iar apoi la Universitatea de Artă Teatrală din același oraș. A participat la numeroase simpozioane, sesiuni de comunicări și mese rotunde pe teme de literatură română.  În anul 1996 obține doctoratul în filologie cu o teză intitulată Fața și reversul textului (I.L. Caragiale și Mateiu I. Caragiale). În anul 1997 devine lector, iar din 1999 conferențiar la Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș, unde îndeplinește mai multe funcții de conducere: șef de catedră (1998-1999), prodecan al Facultății de Științe și Litere (din 1999 până în anul 2004).  Din anul 2000, a participat, în calitate de referent, la mai multe comisii de doctorat, la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și la numeroase comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice, la Universitatea „Petru Maior”.

Din anul 2002 este profesor univ. dr. la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, iar din anul 2004 îndeplinește funcția de decan al Facultății de Științe și Litere. Începând din anul 2005 este director al Centrului de cercetare științifică Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX, centru acreditat de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și, totodată, expert-evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în domeniul Limba și literatura română și Literatura comparată.
De asemenea, din 1985 până acum a îndeplinit funcții în colectivele de redacție ale unor reviste culturale; între 1986-1989 a fost redactor și redactor-șef adjunct al revistei "Echinox" iar în prezent este redactor al revistei "Vatra", redactor-șef al revistei "Târnava" și redactor-șef al revistei Studia Universitatis „Petru Maior”, Series Philologia, revistă acreditată CNCSIS, categoria B. De-a lungul timpului a publicat poezii, studii, eseuri critice și cronici literare în majoritatea revistelor de cultură din țară: “România literară”, „Caiete critice”, „Contemporanul”, „Viața Românească”, „Convorbiri literare”, „Cuvântul”, „Contrafort”, "Echinox", "Vatra", "Steaua", "Luceafărul", "Tribuna", "Familia", "Euphorion", "Dacia literară", "Poesis", "Tomis" "Astra", „Observator cultural”, „Poezia”, „Arca”, "Târnava" etc.