Tg Mures
Virgil Podoabă

Date personale

Născut la 27 mai 1951, în satul Topa Mică, județul Cluj, din părinți țărani. Începînd din anii ”™60 ai secolului XX, tatăl meu, Augustin Podoabă, a fost șofer, iar din anii ”™80 a redevenit agricultor, Mama, Maria Podoabă, născută Pop, a fost, în perioada comunistă, cînd casnică, cînd țărancă. Școala primară în satul natal (1958-1962), gimnaziul în satul Mihăiești, județul Cluj (1962-1966), iar studiile liceale la liceul “Ady-Șincai” din Cluj (1966-1970). Studiile universitare, la Facultatea de Filologie din Cluj, între anii 1972-1976. În acești ani am fost președinte al Cercului de istoria literaturii române și redactor (între anii 1974-1976) și redactor la revista Echinox, unde am debutat cu o recenzie (1973) și am susținut succesiv, cu cronici literare și eseuri, rubricile “Proză” și “Cronica literară”. Am condus, împreună cu Gheorghe Perian, între anii 1974-1976, Cenaclul Echinox, cînd au citit marii poeți de azi Aurel pantea Ion Mureșan, Ioan Modovan, Mircea Petean Augustin Pop, Traian Ștef, Viorel Mureșan sau Ion Cristofor, precum și marii prozatori Alexandru Vlad, Ion Groșan și Vasile Gogea.

Lucrarea de diplomă de de la încheierea studiilor universitare, în 1976, s-a intitulat Poezia ludico-ironică de azi  și a fost realizată sub îndrumarea de Profesorul Mircea Zaciu. Locuri de muncă: profesor la Școala Specială  nr. 13 din Zalău, între anii 1976-1980. Între 1980-1990 avum avut succesiv următoarele slujbe la Oradea: metodist la Casa de Creație, bibliotecar la Biblioteca Județeană Bihor și din nou metodist la Universitatea Populară a municipiului Oradea și, în sfîrșit, vreo trei luni din anul 1990, redactor la revista Familia. Din aprilie 1990 – redactor la revista Vatra din Tîrgu-Mureș, iar din anul 1992 totodată și  lector la catedra de Literatură comparată, la Facultarea de Litere a Universității “Transilvania” din Brașov. Am fost cronicar literar la mensualele, Familia (1980-1990) și Vatra (din 1990 încoace), unde am publicat, pe lîngă cronici literare, numeroase studii și eseuri critice. Am mai colaborat la reviste ca: Steaua, Caiete critice, Arca (cu poezie), Tribuna, Viața Românească, Limes, Calende, Discobolul, Paralela 45, ș. a.  Am condus, între anii 1974-1976, Cenaclul “Echinox”, între 1976-1980, Cenaclul “Silvania” din Zalău iar, între 1980-1991, cenaclul “Iosif Vulcan” din Oradea, iar între 1995-1999 – îndrumător al Cenaclului studențesc al revistei Erată din Brașov. Am publicat poeme în revistele Arca și Vatra. Am înființat și am fost redactor-șef al ziarului Gazeta de Vest, din Oradea, în perioada 1991-1992.

De asemenea, am înființat, împreună cu un grup de studenți de la Facultatea de Litere din Brașov, revista Erată, iar între anii 1995-1999 am fost directorul acestei reviste studențești din Brașov. Participări (prea numeroase), ani la rînd, la: colocvii (“Colocviile Vatra”, Tîrgu Mureș, “Zilele revistei Familia”, Oradea, “Zilele reviestei Poesis”, Satu Mare, “Zilele revistelor culturale din Transilvania și Banat”, Mediaș, “Remember – generația ”™80”, Sighișoara, “Zilele filologiei”, Brașov,), tîrguri de carte (“Salonul cărții”, Cluj, “Gaudeamus” și “Bucarest”, București), conferințe (pe teme literare și culturele, la București, Cluj, Oradea, Brașov, Tîrgu Mureș, Sighișoara, Tîrnăveni, Alba Iulia), simpozioane (pe teme civice, politice și literare, la Cluj, Brașov, Tîrgu-Mureș, Blaj, Timișoara), lansări de carte și întîlniri cu cititorii (la Brașov, Cluj, Tîrgu-Mureș, Mediaș, București, Alba Iulia, Satu-Mare, Sighișoara) etc.
Am debutat editorial cu volumul Între extreme în anul 2002. În anul 2003, mi-a apărut volumul Anatomia frigului (O analiză monstruaoasă), în 2004, tratatul Metamorfozele punctului. În jurul experienței revelatoare, iar în 2005 Mircea Zaciu –Ultimul latin, la editura  Limes din Cluj.

Activitate didactică

Cursuri de literatură comparată: Paradigmele poeziei orfice europene(Propunere de comparatistică fenomenologică), Alotropiile subiectului călător și călătoriei în literatura europeană de ficțiune (Propunere de comparatistică fenomenologică). Cursuri opționale: Paul Goma – disidentul, scriitorul și opera, Alotropiile criticii literare moderne(Propunere de fenomenologie a criticii literare), Linia livrescă, ludică, ironică și artistă a narativei române contemporane – o linie postmodernă ? și Analize de text (Propunere pentru o hermeneutică practică totală).

Cursuri la Masterat (Facultatea de litere din Brașov): Fenomenologia creativității literare: experiența revelatoare  și Gîndirea postmodernă și literatura romănă (Propunere de paradigmologie fenomenologică). Între anii 1994-1995 am beneficiat de o bursă de studii, la Roma, acordată de Pontificia Universití  Gregoriana și Instito Pontificio Orientale.

Teza de doctorat – cu titlul Experiența revelatoare și tematizarea ei în literatura română contemporană – am susținut-o la 1 septembrie, 2003, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în fața unei comisii alcătuite din prof. univ. dr. Ion Pop (coordonator științific), prof. univ. dr. Mircea Martin, prof univ. dr. Livius Ciocârlie, prof univ. dr. Mircea Muthu și prof univ dr. Ion Șeulean (președinte de comisie), și a primit distincția Summa Cum Laude