Tg Mures

Comitetul de conducere al filialei Tîrgu Mureș a Uniunii Scriitorilor din România

MARKÓ Béla – președinte
Eugeniu NISTOR – membru
FEKETE Vince – membru
Iulian BOLDEA - membru
KOCSIS Francisko - membru