Tg Mures

Comitetul de conducere al filialei Tîrgu Mureș a Uniunii Scriitorilor din România

Bela MARKO – Președinte
Iulian BOLDEA – Membru (Vicepreședinte)
Eugeniu NISTOR – Membru (Secretar)
Vince FEKETE – Membru
Adrian Armand GIURGEA - Membru