Tg Mures
Dan Culcer

Opera

Cărți publicate

  • Un loc geometric (texte), Editura Cartea Românească, București, 1973
  • Citind și trăind literatura, eseuri de sociologia literaturii, Editura Dacia, Cluj, 1976
  • Serii si grupuri, eseuri de sociologia literaturii, Editura Cartea Romanească, București, 1981

Traduceri

  • Domokos Samuel, Octavian Goga, anii studenției, Editura Kriterion, București,
  • Markovits Rodion, Garnizoana din Siberia, Editura Kriterion, București, 1986
  • Markovits Rodion, Garnizoana din Siberia, ediția a doua, Editura Dacia, Cluj, 2002


Colaborează pînă în 1987 la revistele " Vatra " (unde devine redactor pentru Franta dupa 1990), " Viața Românească ", " Tribuna ", " Steaua ", " Familia ", " Convorbiri literare, România literară, " Ateneu ", " Tomis ", " Utunk ", " Korunk ", " Ifjumunkas " (unde debutează cu poeme scrise în română și traduse în maghiară de Cseke Gábor, " Igaz Szó ", etc. În Franța colaborează la revistele " Hermes " (CNRS), " Iztok ", " Cahiers de l'Est ", " Lupta ", " BIRE " și la " Curentul " (Germania). Participă în 1988 la lansarea unei Societăți a Scriitorilor Români, acțiune sindicală, profesională și protestatară care înainte de decembrie 1989 dorea să se opună colaboraționiștilor din Uniunea Scriitorilor din R. S. România, instituție profesională pe care Partidul Comunist Român încerca să o supună exigențelor propagandei.

Fundeaza la 13 mai 1991, împreuna cu alți ziariști români din exil, Asociația Jurnaliștilor Români-Ouest, cu sediul la Paris. După 1990 continuă colaborarea la presa din exil - " Origini " (SUA) și reia colaborarea cu presa din România : publică poeme cândva interzise, fragmente de jurnal, studii și amintiri, în " Familia ", " Viața românească ", " Vatra ", în ziarele " Telegraful " (Constanța), " Expres magazin ", " România liberă " (unde este din 1990 corespondent)