Tg Mures
Dorin Ștefănescu

Opera

Cărţi publicate: 

 • Hermeneutica sensului, Cartea Românească, Bucureşti, 1994;
 • Sensul şi imaginea. Eseuri de hermeneutică a imaginarului, Ed.Didactică şi Pedagogică, col. Akademos, Bucureşti, 1997;
 • Desfundarea fântânilor. Eseu despre filosofia lui B.P. Hasdeu, Dacia, Cluj-Napoca, 1998;
 • Prezenţă şi înţelegere. Reflecţii asupra fenomenului religios, Paralela 45, Piteşti, 2000;
 • Creaţie şi interpretare. Studii despre arta cuvântului, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003;
 • Metafizică şi credinţă, Paideia, Bucureşti, 2005;
 • Heliade necunoscutul. Ontologie şi poetică, Paralela 45, Piteşti, 2007;
 • Spiritul de fineţe. Cincisprezece meditaţii, Paideia, Bucureşti, 2009;
 • Celălalt Hasdeu. Doctrina esoterică, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009;
 • Probleme ale interpretării, Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2011;
 • Înţelegerea albă. Cinci studii de hermeneutică fenomenologică, Paralela 45, Piteşti, 2012;
 • Crossing Paths: Philosophy, Theology, Poetry. Studies in Phenomenological Hermeneutics, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germania, 2014;
 • Poetica imaginii. O fenomenologie a inaparentului, Paideia, Bucureşti, 2015;
 • Poetică fenomenologică. Lectura imaginii, Institutul European, Iaşi, 2015;
 • Poetalul, Limes, Cluj, 2016;
 • Ontologie et dialectique. Histoire du monde, histoire de l’âme, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2017;
 • Reflecţii în sepia. Arta imaginii la Anton Holban şi M. Blecher, Tracus Arte, Bucureşti, 2017;
 • Kerygma şi demitologizare. Introducere în hermeneutica lui Rudolf Bultmann, Eikon, Bucureşti, 2018;
 • Restaurarea sensului. Hermeneutică şi teologie, Doxologia, Iaşi, 2018;

Volume coordonate:

 • B. Fundoianu sau încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială. Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, Eikon, Cluj-Napoca, 2010;
 • Deschiderea poemului. Exerciţii hermeneutice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012;
 • Imaginea fără frontiere, Eikon, Bucureşti, 2017;

 

 Traduceri:

 • Gabriel Marcel, Jurnal metafizic, Amarcord, Timişoara, 1995;
 • Pierre Teilhard de Chardin, Mediul divin, Herald, Bucureşti, 2007
 • Georges Bernanos, Sub soarele lui Satan, Tracus Arte, Bucureşti, 2018;

Studii în volume colective:

 • Adevăr şi semnificaţie, în Fides et Ratio în dezbatere, colecţia „Aletheia”, Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, pp. 198-211, 2002;
 • O fenomenologie a spiritului creator, în Arcade, antologie de texte ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Târgu-Mureş, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, pp. 176-181, 2008;
 • Privind în urmă, în Poetul for ever: Ion Mureşan, carte gândită şi alcătuită de Iulian Boldea, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, pp. 196-200, 2008;
 • Cele două daruri, în Iulian Boldea (coord.), Nicolae Balotă – peregrin prin patria cuvintelor, Ed. Europress, Bucureşti, pp. 329-334, 2009;
 • Retragerea ca înaintare. Cazul Heliade, în Iulian Boldea (coord.), Virgil Nemoianu – 70, Paralela 45, Piteşti, pp. 148-156, 2010;
 • Paradoxul înfrângerii spirituale, în Dorin Ştefănescu (coord.), B. Fundoianu sau încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială / Benjamin Fondane ou l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle, Eikon, Cluj-Napoca, pp. 311-366, 2010;
 • Spre „tărâmul de mijloc” al poemului, în Iulian Boldea (coord.), Ştefan Aug. Doinaş. Repere critice, Dacia XXI, Cluj-Napoca, pp. 166-172, 2011;
 • Cum se spune moartea în timpul poemului, în Al. Cistelecan (coord.), Mircea Ivănescu – 80, Paralela 45, Piteşti, pp. 238-243, 2011;
 • Dialectica poeziei sau cum să interpretăm pânda unei revelaţii, în Ştefan Borbély (coord.), Ion Pop. Şapte decenii de melancolie şi literatură, Eikon, Cluj-Napoca, pp. 158-175, 2011;
 • Quand la philosophie rencontre la poésie. Prémisses d’une hypothèse interprétative, în Culture, Elites and European Integration. Cultures, Élites et Intégration européenne, vol. I. Philologia, Éditions Prodifmultimedia, Paris, pp. 8-13, 2011;
 • Georges Bernanos ou la pensée en quête de quelle vérité?, în Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Eugeniu Nistor (coord.), Literature, Communication, Interculturality, Éditions Asymetria, Elancourt, Franţa, pp. 68-79, 2011;
 • De la corpul poetic la trupul poetal. Cinci deschideri fenomenologice, în Dorin Ştefănescu (coord.), Deschiderea poemului. Exerciţii hermeneutice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 53-116, 2012;
 • Stereotipia poate păcăli spiritul critic, în Adriana Teodorescu (ed.), Îmblânzirea diferenţei. Sterotipizarea socială a scriitorului, Ed. Europress, Bucureşti, p. 47, 2012;
 • Emblema intuiţiei, în Iulian Boldea, Aurel Pantea (coord.), Al. Cistelecan sau Bucuria exegezei, Limes, Cluj-Napoca, pp. 203-206, 2012;
 • Centre et Concentration. L’actualité d’une théorie romantique, în Iulian Boldea (coord.), Memory, Identity and Intercultural Communication, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 169-178, 2012;
 • Benjamin Fondane et Gaston Bachelard. Prolégomènes à une critique de l’imagination pure, în Michael Finkenthal, Claire Gruson, Roxana Sorescu, B. Fundoianu – Benjamin Fondane: o nouă lectură, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, pp. 297-309, 2013.
 • Răsăritul prin Lucian Blaga, în Iulian Boldea (coord.), Mircea Muthu în orizontul sintezei, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93590-5-1, pp. 86-94, 2014.
 • Poemul ca developare în negativ, în Iulian Boldea (coord.), Aurel Pantea. Ultimul taliban, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93590-7-5, pp. 159-162, 2014
 • Punctul de inflexiune (între poetica întăinuirii şi conştiinţa textualizării), în Iulian Boldea, Claudiu Turcuş (coord.), Norman Manea. Departe şi aproape, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-0-4, pp. 223-233, 2014
 • Bringing Death to Words when Poetizing, în Death Representations in Literature. Forms and Theories (Edited by Adriana Teodorescu), Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-4438-7158-7, pp. 42-53, 2015. www.cambridgeschorals.com/death-representations-in-literature;
 • The Authority of Tradition and the Hermeneutical Distance, în Elites and South-East European Culture, edited by Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Edizioni Nuova Cultura, Roma, ISBN 9788868124885, pp. 163-178, 2015;
 • Hermeneutică, după ora logicii, în Iulian Boldea (coord.), Cornel Moraru. Critică şi raţionalitate, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93692-0-3, pp. 146-152, 2015;

Comunicări susţinute (selectiv):

 • Misterul întâlnirii. Colocviile de filosofie "Kairos", Sighişoara,1998;
 • Hasdeu necunoscutul. Sensul istoricităţii umane, Festivalul Hasdeu, Câmpina, 2-3 iulie, 1999;
 • Credinţă revelată şi Cuvânt revelator, Colocviul Internaţional de Filosofie "Gândire şi revelaţie", Universitatea de Vest, Timişoara, 21-22 octombrie 1999;
 • Problema „tertipului teologic”, Seminarul Arches, „Nietzsche între filosofie şi literatură”, Sighişoara, 3-5 noiembrie 2000;
 • Paradigme pythagoreice în gândirea lui Heliade, Sesiunea de Comunicări ştiinţifice, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 27-28 noiembrie 2000;
 • Liberul arbitru şi spiritul liber, Colocviul Nietzsche, New Europe College, Bucureşti, 25-26 noiembrie 2001;
 • Dialogul culturilor. Între integrare şi edificare, Simpozionul internaţional, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22-23 august 2003;
 • Ochii credinţei, în semne şi lucrări – comentarii fenomenologice la Ioan 20-21, Colocviul Internaţional de Filosofie „Fenomenologie şi religie”, Universitatea de Vest, Timişoara, 10-12 iunie 2004;
 • Heliade, un hegelian?, Conferinţa Internaţională “Integrarea europeană – între tradiţie şi modernitate”, Universitatea “Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22-24 septembrie 2005;
 • Retragerea creatoare, Simpozionul naţional Literatura creştină, parte a culturii române, Deva, 16-18 decembrie 2005;
 • Conceptul de progres în gândirea lui Ion Heliade Rădulescu. Inserţii ale socialismului utopic şi evanghelic, Sesiunea ştiinţifică „Intelectualitatea şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice ale Europei moderne", Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, 22-23 septembrie 2006;
 • „Învăţăturile lui Neagoe Basarab” şi dualismul de factură bizantină, Conferinţa Internaţională „European Integration – Between Tradition and Modernity” (IETM 2), Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 20-21 septembrie 2007;
 • Criza ştiinţelor spiritului, Conferinţa Naţională „Ştiinţele umaniste şi provocările viitorului european”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 17-18 noiembrie 2007
 • La ce bun o filosofie existenţială, Conferinţa internaţională (Workshop exploratoriu) „B. Fundoianu şi încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială. Benjamin Fondane et l’épreuve du paradoxe. Pour une herméneutique existentielle”, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 17-18 septembrie 2009;
 • Cât cuprinde vederea. Fenomenologia unui poem fondanian, Simpozionul Naţional „B. Fundoianu – Fondane”, Centrul Interdisciplinar „Tudor Vianu”, Universitatea din Bucureşti, 7 oct. 2009
 • Asomatisme et identité culturelle. Phénoménologie d’une initiation dans „Las cuatro fugas de Manuel” de Jesús Diaz; Colloque International „Les représentations du corps dans la littérature latino-américaine”, Université Marc Bloch, Strasbourg, France, 13-14 martie 2009;
 • Ce se ascunde în vedere. Fenomenologia unui poem fondanian, Conferinţa Internaţională „European Integration – Between Tradition and Modernity” (IETM 3), Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22-23 oct. 2009;
 • Filosofie şi poezie. Premisele unei ipoteze interpretative, Conferinţa Internaţională „Intercultural Perspectives on European Integration Between Tradition and Modernity” (IETM 4), Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 27-28 octombrie 2011;
 • Questioning and Signifying. The Destruction of the Traditional Historiography of Philosophy on the Level of Historical Comprehension, International Workshop on the Historiography of Philosophy: Representations and Cultural Constructions, Universitatea de Vest, Timişoara, 22-23 septembrie 2012;
 • „La découverte incarnée”. Dire poétique et inter-dit divin, Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 9-10 nov. 2012;
 • Philosopher „en proie au réel”. Gabriel Marcel et l’inépuisable concret, Colloque International „Relire Gabriel Marcel. Retour critique sur une philosophie concrète”,  Université Catholique de Lyon, 15-17 nov., 2012;
 • Dublul – un model al comunicării derapante, la Conferinţa Internaţională „Communication, Context, Interdisciplinarity”, ediţia a doua, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22-23 nov. 2012;
 • Du Libre arbitre et de la Providence dans la philosophie de l’histoire de B. P. Hasdeu, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 20 iunie 2013;
 • Diafan şi perspectivă a inaparentului în „Patmos” de Ilarie Voronca, Conferinţa Internaţională „European Integration Between Tradition and Modernity” (IETM 5), Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 24-25 octombrie 2013;
 • Adrian Maniu. Cuvântul-imagine şi scriitura spartă, Conferinţa Internaţională „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 5-6 decembrie 2013;
 • Cuvântul-imagine şi scriitura spartă, în Iulian Boldea (coord.), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Ed. Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93590-3-7, pp. 54-58, 2014;

Studii publicate în reviste de specialitate (selectiv):

 • Revelarea Vieţii sau Arhi-înţelegerea nevăzutului întrupat, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 6, Târgu-Mureş, pp. 28-39, 2007;
 • Criza ştiinţelor spiritului. Pentru o nouă atitudine teoretică, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 7,  Târgu-Mureş, pp. 47-54, 2008
 • Eshatologie şi fenomenologie spiritualistă (B. P. Hasdeu şi Neagoe Basarab), Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 8, Târgu-Mureş, pp. 38-53, 2009
 • À quoi bon une philosophie existentielle?, în „Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles”, nr. 3-4, Institutul Cultural Român, Bucureşti, pp. 171-178, 2009
 • Conlocuirea omului cu istoria, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 9, Târgu-Mureş, pp. 23-29, 2010
 • Liberté et don, în „Iris. Annales de philosophie”, vol. 31, Université Saint-Joseph, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Beyrouth, Liban, pp. 47-62, 2010
 • Nothing to Do or the Invisible Ethics, rev. „Journal for the Study of Religions and Ideologies” (JSRI), vol. 9, nr. 26, pp. 75-93, 2010
 • Dialectica poeziei, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 10, Târgu-Mureş, pp. 23-34, 2011
 • Lucian Raicu. Orizontul hermeneutic al întrebării şi calea fenomenologică, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 11, Târgu-Mureş, pp. 27-33, 2011
 • Le Kérygme à l’épreuve de l’inter-dit, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 12 Târgu-Mureş, pp. 20-29, 2012
 • La „compréhension du point de vue de l’existant”. Le dernier Fondane et l’herméneutique existentielle, în „Lendemains”, 146 / 147, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen, Germania, pp. 211-223, 2012;
 • Questioning and Signifying. The Destruction of the Traditional Historiography of Philosophy on the Level of Historical Comprehension, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Scopus by Elsevier, vol. 71, pp. 61-69, 2013;
 • Body Clothed in Immortality. The Anthropological Problem in Neagoe Basarab’s Teachings, „European Journal of Science and Theology”, vol. 9, nr. 3, pp. 63-78, 2013;
 • Ion Heliade Rădulescu. Ontologie trinitaire et implications arithmologiques, Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, nr. 14, Târgu-Mureş, pp. 21-27, 2013
 • La compréhension blanche. Herméneutique phénoménologique et révélation de la chair poétale, „Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy”, Scopus (Elsevier), vol. V, nr. 1, pp. 179-200, 2013
 • B. P. Hasdeu. Du Libre arbitre et de la Providence dans la philosophie de l’histoire de B. P. Hasdeu, în „Philologica Jassyensia”, nr. 2 (18), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN 1841-5377, pp. 103-110, 2013
 • B. P. Hasdeu ou le Cercle de l’âme. Dialectique du moi et de l’inconscient, în Écrire ailleurs, „ReCHERrches Culture et Histoire dans l’Espace Roman”, nr. 11, ISSN 1968-035X, ISBN 978-2-35410-007-0, pp. 11-28, Université de Strasbourg, 2013
 • Poétique de l’image. Structure diaphane et phénoménologie de l’inapparent, „Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy”, Scopus (Elsevier), DOAJ, IndexCopernicus, Ebsco, Bibliothèque Nationale de France, vol. VI, nr. 1, ISSN 2067-3655, pp. 361-377, 2014;
 • Intuiţie şi imagine în filosofia lui Schelling, „Revista de filosofie”, tomul LXII, nr. 5, ISSN 0034-8260, Editura Academiei, Bucureşti, pp. 595-614, 2015, Philosopher’s Index Ebsco
 • The Double Intuition and the Self-Definition Through Previousness, în Iulian Boldea (Editor), Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-93691-3-5, pp. 118-122, 2014; ISI Web of Science, Thomson Reuters Database
 • About Intuition and Image in Hans-Georg Gadamer’s Hermeneutics, „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 4, ISSN 2248-3004, pp. 26-31, 2014
 • Michel Dufrenne. The Background, Principle of the Beginning, „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 7, ISSN 2248-3004, pp. 43-52, 2015
 • Eckhart şi teologia chipului, „Teologie şi viaţă”, Iaşi, nr. 5-8, ISSN 2285- 5564, pp. 203-219, 2015;
 • Philosopher «en proie au réel». Gabriel Marcel et l’inépuisable concret, Iris. Annales de philosophie, vol. 37, ISSN 1729-6919, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban, pp. 1-8, 2016
 • Nicolaus Cusanus. De visione Dei sau Imaginea care ne priveşte, „Teologie şi viaţă”, Iaşi, nr. 1-4, ISSN 2285- 5564, pp. 49-59, 2016;

Prefaţă

 • Simple reflecţii pe marginea unei introduceri, la Doina Pologea, O fereastră spre sacru. Introducere în opera lui Bartolomeu Valeriu Anania, Limes / Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018.

Postfaţă

 • Între percepţie şi înţelegere – fenomenologia unei iniţieri, la George Bălăiţă, Lumea în două zile, Ed. Gramar, Bucureşti, 1998.