Tg Mures
Dorin Ștefănescu

Lucrări publicate și comunicate

Studii publicate în reviste culturale (selectiv)

 • Fiinţă şi cunoaştere, Familia, Oradea, nr.9, 1997;
 • Fenomenul religios, Familia, nr.11, 1997;
 • Misterul ca transcendenţă activă, Familia, nr.12, 1997;
 • Un mit metafizic, Familia, nr.5, 1998;
 • Filosofia existenţei, Familia, nr.7-8, 1998;
 • Ideea de revelaţie, Discobolul, Alba-Iulia, nr.8 şi 9, 1998;
 • Conştiinţa eshatologică, Discobolul, nr.10, 1998;
 • Speranţă şi demitologizare, Discobolul, nr.12, 1998;
 • Liberul arbitru, Apostrof, Cluj-Napoca,  nr.6, 1998;
 • Eonul hermeneutic, Vatra, Târgu-Mureş, nr.6, 1998;
 • Ontologie şi teologie, Vatra, nr.11, 1998;
 • Deconstrucţia transcendenţei, Familia, nr.4, 1999;
 • Sensul şi mistica libertăţii, Familia, nr.6, 1999;
 • Kerygma sau Cuvântul viu, Discobolul, nr.2, 1999;
 • Presupoziţie şi precomprehensiune, Discobolul, nr.4-5, 1999;
 • Naţiune şi confesiune, Vatra, nr.10, 1999;
 • Apartenenţă şi disponibilitate, Discobolul, nr.4, 2000;
 • Suprasemnificaţia raţiunii, Amphion, Constanţa, nr.3, 2000;
 • Locul locuirii poetice, Poesis, Satu-Mare, nr.1, 2000;
 • Adevăr şi semnificaţie, Vatra, nr.4, 2000;
 • "Să mă înţeleg, să înţeleg", Vatra, nr.6-7, 2000;
 • Transcendentul ca metaproblematică, Discobolul, nr.3-4, 2001;
 • Argumentul ontologic, Discobolul, nr.10-11-12, 2001;
 • Spre o hermeneutică a rostirii simbolice, Amphion, nr.5, 2001;
 • Ratio Theologica, Vatra, nr.4-5, 2001;
 • Pentru o cultură a discernământului, Vatra, nr.1-2, 2002;
 • Suprasemnificaţia raţiunii sau despre criza metafizică a modernităţii, Vatra, nr.1-2, 2002;
 • Elogiul inexplicabilului, Vatra, nr.5-6, 2002;
 • Răsăritul prin Lucian Blaga, Vatra, nr. 8-9, 2002;
 • O fenomenologie a spiritului creator, Vatra, nr.8-9, 2002;
 • Dialectica fiinţei şi normativa ontologică, Amphion, nr.6, 2002;
 • Categorii ontologice, Amphion, nr.7, 2003;
 • Recentismul – la răscrucea timpului, Vatra, nr.1, 2003;
 • Discipolul văzului (fenomenologie şi teologie), Vatra, nr.11-12, 2003;
 • Libertate şi dar, Amphion, nr.8, 2004;
 • Sensul şi mistica iubirii, Saeculum, Sibiu, nr.2 (18), 2004;
 • Raţiunea contradictorie, Vatra, nr.5-6, 2004;
 • Hermeneutica suprastructurilor narative, Vatra, nr. 5-6, 2004;
 • Gândul dezvăluitor, Orizont, Timişoara, nr.7, 2004;
 • În miezul cuvântului, Vatra, nr. 11-12, 2004;
 • Poezia la răspântie, Vatra, nr. 11-12, 2004;
 • Libertatea lecturii, Vatra, nr. 3-4, 2005;
 • "Infernul cotidian" şi “lumina unui paradis interior", Vatra, nr, 3-4, 2005;
 • Europa Christiana, Vatra, nr. 5-6, 2005;
 • Retragerea creatoare, Semne Emia, Deva, nr. 1-2, 2006;
 • Condiţia paradoxală a istoriei literare, Vatra, nr. 1-2, 2006;
 • O hermeneutică a impurităţii, Vatra, nr. 3, 2006;
 • Fiinţă şi conştiinţă, Vatra,  nr. 6, 2006;
 • Suprasemnificaţia raţiunii:o posibilă restaurare metafizică, Vatra, nr. 7, 2006;
 • Ochii credinţei şi diafania lui Dumnezeu, Vatra, nr. 8, 2006;
 • Dialectica fiinţei şi normativa ontologică, Vatra, nr. 10, 2006;
 • Ce se dă. De văzut, Vatra, nr. 11-12, 2006;
 • Legătura care dezleagă. Diafanie, Vatra, nr. 8, 2006;
 • Categorii ontologice, Vatra, nr. 1-2, 2007;
 • Pur-şi-simplu sau despre excelenţele fragile, Vatra, nr. 4-5, 2007;
 • De la mimesis la phantasa, Vatra, nr. 7, 2007;
 • De la metafizica Ieşirii la teologia Iubirii, Idei în Dialog, Bucureşti, nr. 7, 2007;
 • Transcendenţa ca eclipsă de fiinţă, Idei în Dialog, Bucureşti, nr. 10, 2007;
 • Fenomenologie şi hermeneutică, Idei în Dialog, Bucureşti, nr. 7, 2008;
 • Spiritul de fineţe, Vatra, nr. 5, 2008;
 • Pelerinajul spiritual, Vatra, nr. 1-2, 2008;
 • Faţa şi reversul. En marge, Vatra, nr. 6-7, 2008;
 • Libellus pacis, Vatra, nr. 11-12, 2008;
 • Hermeneutică, la ora logicii, Vatra, nr. 12, Târgu-Mureş, 2009;
 • Despre misterul trecerii. La limită, Idei în Dialog, Bucureşti, nr. 1, 2009;
 • Ultimul Fondane, Idei în Dialog, Bucureşti, nr. 9, 2009;
 • Retragerea ca înaintare. Cazul Heliade, Vatra, nr. 5-6, 2010;
 • „A vedea ca” sau hermeneutica raportului de asemănare, Vatra, nr. 7, 2010;
 • Pentru o hermeneutică existenţială; La ce bun o filosofie existenţială, Vatra, nr. 1, 2010;
 • Înţelegerea albă. Filosofie şi poezie, Vatra, nr. 5-6, 2011;
 • Înţelegerea albă. A da de înţeles, Vatra, nr. 7, 2011;
 • „Descoperirea întrupată” sau poemul ca ispăşire, Vatra, nr. 9-10, 2011;
 • Cum să interpretăm pânda unei revelaţii, Vatra, nr. 3-4, 2011;
 • Terţul tainic inclus, o teoremă poetică, Vatra, nr. 6-7, 2013;