Tg Mures
Kocsis Francisko

Opera

Volume publicate:

 

 • Umbrela profetului, poezie, Ed. Tavis, Târgu Mureş, 1998;
 • Oceanul interior, poezie, Ed. Ardealul, Târgu Mureş, 2000;
 • Codul de bare, poezie, Ed. Junimea, Iaşi, 2002;
 • 370 de zile de teroare (în colaborare cu Radu Bălaş), documentar istoric privind Holocaustul în judeţul Mureş (teritoriul actual), volum care a beneficiat de cuvinte de întâmpinare scrise de Acad. Nicolae Cajal şi lect. univ. dr. Adrian Cioroianu de la Facultatea de Istorie a Univ. Bucureşti, Editura Fundaţiei „Cronos“, Tg-Mureş, 2003;
 • Alteritate de duminică, poezie, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2004;
 • Plimbări cu Freud, proză scurtă, Editura Ardealul, Tg-Mureş, 2006;
 • Avangarda maghiară în texte şi portrete, Editura Ardealul, Tg.-Mureş, 2008;
 • Ceva trece pe-aproape, poezie, Ed. Ardealul, Tg.-Mureş, 2009;
 • Melancolii în formă continuată, poezie, Ed. Ardealul, Tg.-Mureş, 2012;
 • Compendii de melancolie, antologie de autor, Ed. Tipomoldova, Iaşi, 2013;
 • Prieteni şi apropiaţi. Lecturi empatice, cronici şi eseuri, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2013;
 • Arta de a evita necazul, însemnări şi consemnări, Ed. Ardealul, Tg.-Mureş, 2014;
 • Teste de identitate, poezie, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2015;
 • Oţet de furnici, poeme în proză, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2016;
 • Un roman într-o gară mică, Ed. Polirom, 2018;

 

Prezent în antologii

 

 •  Antologia poeţilor ardeleni contemporani, realizată de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2003;
 • Surâsul crizantemei, antologie a haiku-ului românesc de Ioan Găbudean, Editura Ardealul, 2004;
 • Târgu-Mureş – Trei decenii de poezie, ediţie trilingvă (română, maghiară, engleză), realizată de Kocsis Francisko şi Ileana Sandu, traducerea textelor: română – Kocsis Francisko; maghiară – Molnár Judit; engleză – Ileana Sandu, Editura Monitorul Primăriei, Tg.-Mureş, 2007;
 • Arcade, realizată de Iulian Boldea şi Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Tg.-Mureş, 2008;
 • Starea prozei, coord. Irina Petraş, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, p. 204-207;
 • Efigii lirice, antologie de Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, 2009;
 • Din lirica românească de dragoste, antologie de Ileana Sandu şi Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, 2010;
 • Cele mai frumoase poezii din 2012, antologie de Claudiu Komartin şi Radu Vancu, Editura Tracus Arte, 2013;


Prezent în dicţionare

 • Dicţionarul scriitorilor români de azi de Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin, Editura Porţile orientului, Iaşi, 2011, p. 277;
 • Irina Petraş – Scriitori ai Transilvaniei, dicţionar critic ilustrat, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, p. 213;

Ediţii îngrijite

 

 • Târgu-Mureş – oraş al artelor, Editura Monitorul Primăriei, Tg. Mureş, 2006;
 • Bibliografia revistei Vatra 1971-2010, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2011;


Antologii

 

 •  Târgu-Mureş – Trei decenii de poezie (în colaborare cu Ileana Sandu), antologie trilingvă (română, maghiară, engleză), Editura Monitorul Primăriei, Tg. Mureş, 2007;
 • Puncte de reper (1971-2010), antologie de proză scurtă publicată în revista Vatra, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2011;
 • Dirijabilul de hârtie (1971-2011), antologie de poezie publicată în revista Vatra, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2011;


Traduceri

 

 • Efectul admiraţiei. Poeţi maghiari din Transilvania (Ady Endre, Tompa László, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Méliusz József, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Király László, Markó Béla, Szőcs Géza, Kovács András Ferenc), Editura Ardealul, Tg-Mureş, 2006;
 • În bătaia luminii Marginalii la fotografiile Renatei Kolcsár, Editura Mentor, 2008;
 • Viaţă în dar, roman de Samuel Csernovits, ed. Tipomur, 2009;
 • Avangarda în literatura maghiară din România, de Balázs Imre József, Ed. Bastion, Timişoara, 2009;
 • Ultima casă – Utolsó ház, versuri de Reményik Sándor, ediţie bilingvă, Ed. Eikon, Cluj, 2009;
 • Drama istorică: Shakespeare în creaţia scenică a ultimelor decenii, secolul XX, teatrologie, de Balási András, Editura Universităţii de Artă Teatrală, Tg-Mureş, 2009;
 • Locţiitorul lui Caligula (poem dramatic în trei tablouri), de Székely János (pentru Teatrul Evreiesc din Bucureşti), 2011;
 • Ex libris, de Takács Gábor, Editura Mentor, 2011;
 • Protestanţi (poem dramatic), de Székely János (pentru Teatrul Naţional din Târgu-Mureş), 2012;
 • Copilul Géza (dramă demiurgică), de Háy János (pentru Teatrul Naţional din Târgu-Mureş), 2012;
 • Primul tramvai/ Az első villamos, de Dézsi Zoltán, versuri, ediţie bilingvă, editura SemnE, Bucureşti 2012;
 • Meşterul zidar Kelemen, de Szörényi Levente şi Bródy János (pentru Teatrul Naţional din Târgu-Mureş), 2012;
 • Opera rusticana, de Darvas Benedek şi Pintér Béla (pentru Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara), 2013;
 • Secretele noastre de Pintér Béla (pentru Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), 2014;
 • Roata timpului de Dézsi Zoltán, versuri, editura F&F Internaţional, Gheorgheni, 2014;
 • Bazele hermeneuticii teatrale. Gestul ca act hermeneutic, de B. FÜLÖP Erzsébet, 2014;
 • Văduva lui Karnyó şi cei doi ţicniţi, de Csokonai Vitéz Mihály (pentru Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), 2015;
 • Banul Bánk, de Katona József (pentru Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara), 2015;
 • Vrăjitorul neîndemânatic, de Békés Pál (pentru Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), 2015;
 • Mantegna, Dürer, Hogarth – Cele mai frumoase gravuri ale Muzeului de Arte Frumoase din Budapesta, Editura Muzeului Judeţean Mureş, 2016;
 • Pace în Ithaca, de Márai Sándor (pentru Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timişoara), 2016;
 • Împărăţia ta, de Tar Sándor şi Keresztury Tibor, pentru Festivalul TESZT Timişoara, 2016;
 • Badminton, de Markó Béla, versuri, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2016;
 • Nopţile salamandrelor, de Márton Evelin, roman, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2017;
 • Pantoful de sticlă, de Molnár Ferenc, pentru Teatrul „Tamási Áron” din Sf. Gheorghe, 2018;
 • Efect de propagare. Poeţi maghiari de la Echinox, cu o prefaţă de Ion Pop, Editura Ardealul, Tg. Mureş, 2018;
 • Dâre de lumină de Jász Attila, Editura Media Image, Tg. Mureş, 2018;

Traduceri publicate în reviste

 • Literatura maghiară din Transilvania, anchetă a revistei Vatra, nr. 8/1999 sub genericul Ce înseamnă a fi scriitor maghiar în România de azi?, traduceri din: Borcsa János, Nagy Pál, Jánosházy György, Dávid Gyula, Markó Béla (Pisica transilvană – eseu), Méliusz József, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Kányádi Sándor, Király László, Farkas Árpád, Sütő András (fragment din Jurnal de deltă), Káli István (Intermezzo – povestire);
 • Literatura tinerilor scriitori maghiari de la sfârşitul secolului XX, prezentare şi traducere, în nr. 9/2000 al revistei Vatra, din: Orcsik Rolánd, Bordás Sándor, Bozsik Péter, László Noémi, Vörös István, Schein Gábor, Fekete Vince, Beszédes István, Jász Attila, Szálinger Balázs, Sántha Attila, Csonka Zoltán, Lövétei Lázár László, Térey János, Darvas László, Balogh Tamás, Kolozsi László, Szathmári István, Mirnics Gyula, Orbán János Dánes, Kontra Ferenc, Hász Róbert, Grecsó Krisztián, Szántó T. Gábor, Gángoly Attila;
 • O privire asupra avangardei maghiare, traduceri şi note, în nr. 10/2003 al revistei Vatra, din: Sánta Pál, Kállai Ernő, Szabó Lőrinc, Gyergyai Albert, Kudlák Lajos, Radnóti Miklós, József Attila, Illyés Gyula, Déry Tibor, Bartha Sándor, Hatvani Pál, Mácza János, Lengyel József, Reiter Róbert, Forbáth Imre, Vermes Ferenc, Újvári Erzsi, György Mátyás, Boross F. László, Kassák Lajos, Mátyás Péter. Numărul a fost ilustrat cu reproduceri după lucrările pictorului avangardist Moholy-Nagy László;
 • Avangarda maghiară II, revista Vatra, nr. 6/2007, traduceri, note şi comentarii. Texte de: Kassák Lajos, Barta Sándor, Radnóti Miklós, Hevesy Iván, Mátyás Péter, Kállai Ernő, Kovács Kálmán, Moholy-Nagy László, Lengyel József, Kahána Mózes, Reiter Róbert. Portrete: Moholy-Nagy László, Uitz Béla, Máttis Teutsch János, Bortnyik Sándor, Nemes Lampérth József.

În revistele:

 

 • Carul MicLászlóffy Aladár (grupaj de poeme, nr. 1/1990, p. 3);
 • TransilvaniaMarkó Béla (nr. 11-12/2006, p. 100-101); Orbán Ottó (poeme însoţite de un medalion critic şi o fişă biobibliografică, nr. 3/2007, p. 70-73; nr. 6/2007, pp.48-49), Kassák Lajos (poeme însoţite de un medalion critic şi o fişă biobibliografică, nr. 7/2006, p. 91-93; poeme în nr. 10/2006, p. 56-57);
 •  DiscobolulKassák Lajos – 25 de poezii noi, cu un medalion critic, nr. 145-146-147 (ian.-febr.-mart.)/2010, pp. 343-363;
 • VatraCseke Gábor – Poeme, nr. 12/2007, pp. 85-88; Radnóti Miklós – Poeme, nr. 9-10/2009, p. 177-182; Lövétei Lázár László – Poeme, medalion critic şi fişă biobibliografică, nr. 5-6/2009, pp. 170-174; Kassák Lajos – Calul moare păsările îşi iau zborul, nr. 8-9/2010, pp. 117-123; Demény Péter – Poeme, cu medalion critic şi fişă biobibliografică, nr. 3-4/2011. pp. 171-174; Orbán Ottó – Poeme, însoţite de un medalion critic şi note biobibliografice, nr. 9-10/2011, p. 102-111; József Attila – Poeme, însoţite de un medalion critic şi note biobibliografice, nr. 10-11/2012, pp. 172-180; Szabó Róbert Csaba – proză scurtă: Visele nu mint;Versiuni pentru viaţă şi pentru moarte;Conexiunile conştiinţei, nr. 4-5/2013, pp. 150-154; József Attila – Poeme, însoţite de un studiu critic şi note biobibliografice, nr. 6-7/2013, pp.169-176; Kassák Lajos – Poeme, nr. 8-9/2014, pp. 143-147; Tolnai Ottó – selecţie din Cântecele lui Wilhelm, poeme, nr. 3-4/2015, pp. 188-191; Markó Béla – Poeme, Vatra nr. 9-10/2016, pp. 118-121; Márton Evelin – Nopţile salamandrelor (fragment), nr. 3-4/2017, pp. 146-149; Jász Attila – Poeme, însoţite de o scurtă prezentare, nr. 8/2017, pp. 89-91; Markó BélaIartă-mă, Ginsberg, nr. 4-5/2018, pp. 137-138; Halmosi SándorPoeme, nr. 8-9/2018, pp.173-176;
 • Răsunetul culturalRadnóti Miklós – Poeme, An III, nr. 6 (27)/iunie 2015, p. 4;
 • Poesis: Jász AttilaPoeme, însoţite de o scurtă prezentare, nr. 1/2018, pp. 67-69;
 • LitArtMarkó Béla – Poeme, nr. 10 (55)/ octombrie 2014, p. 3;
 • TârnavaMarkó Béla – Poeme, nr. 1 (100)/ 2016, pp. 69-71;
 • Alternanţe: Markó BélaPoeme, nr. 4/2016, pp. 45-46; Jász Attila: Poeme, însoţite de o scurtă prezentare, nr. 1/2018, pp. 36-38; Cselényi BélaPoeme, însoţite de o scurtă prezentare, nr. 1/2019, pp. 37-38;
 • Caiete SilvaneJász Attila – Poeme, nr. 148/ mai 2017, p. 5; Poeme, nr. 5 (160)/ mai 2018, p. 31-32; Fekete Vince – Poeme, nr. 149/ iunie 2017, p. 13; Poeme, nr. 4 (159)/ aprilie 2018, p. 24-25; Demény Péter – Poeme, nr. 148/ mai 2017, p. 4; Planeta Ovidiu, nr. 4 (159)/ aprilie 2018, p. 23-24; Lövétei Lázár László – Poeme, nr. 148/ mai 2017, p. 6-7;
 • România literară: Markó BélaPoeme, nr. 21/ 20 mai 2016, p. 8; Poeme, nr. 15/ 30 martie 2018, p. 8; Poemul săptămânii: Poveste pentru Anna, nr. 20-21/ 11 mai 2018, p. 3; Kovács András FerencPoeme, nr. 23/25 mai 2018, p. 8; Kányádi SándorIn memoriam + Poeme, nr. 32/13 iulie 2018, p. 17; Németi Rudolf, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 26; Balla Zsófia, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 26; Palotás Dezső, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 26; Markó Béla, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 26; Adonyi Nagy Mária, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 26; Boér Géza, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27; Szőcs Géza, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27; Egyed Péter, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27; Zudor János, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27; Cselényi Béla, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27; Kovács András Ferenc, nr. 46/19 octombrie 2018, p. 27;
 • Lumina: Oláh AndrásCodul, nr. 10-12/2017, p. 24;
 • Familia: Németi Rudolf, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 145-149; Balla Zsófia, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 150-154; Palotás Dezső, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 154-160; Markó Béla, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 160-165; Adonyi Nagy Mária, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 165-169; Boér Géza, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 170-175; Szőcs Géza, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 174-179; Egyed Péter, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 179-184; Zudor János, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 184-189; Cselényi Béla, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 189-192; Kovács András Ferenc, nr. 7-8(632-633)/2018, p. 193-198;
 • Apostrof: Szőcs Géza, Poeme, nr. 12 (343)/2018, p.21;
 • Luceafărul: Halmosi Sándor, Poeme, nr. 12/2018, p. 20;