Tg Mures
Kocsis Francisco

Referinţe critice

 • Dumitru Mureşan – Argument pentru o antologie a tinerilor poeţi mureşeni, Vatra, an 9, nr. 2/20 iulie 1979;
 • Ion Horea – Tineri poeţi din Tg. Mureş, România literară, an 14, nr. 29/16 iulie 1981;
 • Nicolae Manolescu – Poeţi tineri la „Albatros”, România literară, an 14, nr. 42/15 oct. 1981;
 • Nicolae Băciuţ – Un poet: Kocsis Francisko, Steaua roşie, nr. 119/21 mai 1983;
 • Dumitru Mureşan – Poezia debutanţilor, Vatra, an 13, nr. 9/20 sept. 1983;
 • Constantin Sorescu – Un centru spiritual: Tg. Mureş, SLAST, nr. 31/4 aug. 1985;
 • Ioan Suciu Moişa – Nostalgia valorii: Poeţi târgumureşeni ai anilor 1979-1980, 24 de ore mureşene, an 2, nr. 264/8 nov. 1994;
 • I. S. Moişa – Kocsis Francisko, 24 de ore mureşene, an 3, nr. 496/11 oct. 1995;
 • I. S. Moişa – Poeţii „Grupului”, 24 de ore mureşene, an 6, nr. 1079/ 30 ianuarie 1998;
 • Mariana Cristescu – Debut în volum: K. F., Cuvântul liber, an 10, nr. 126/1 iulie 1998;
 • I. S. Moişa – Îi aud pe învingători cum vin din urmă, Amurg sentimental, an 5, nr. 10/ oct. 1999;
 • N. Marcovici – „Mă gândesc la mine ca la un străin – o întâlnire cu poetul Kocsis Francisko”, 24 de ore mureşene, an 6, nr.1188/4 iulie 1998;
 • Mariana Cristescu – Umbrela profetului, Cuvântul liber, an 10, nr. 129/4 iulie 1998;
 • Cornel Moraru – Profetul îngândurat, Vatra, an 27, nr. 7/iulie 1998;
 • Florin Lazăr – Kocsis Francisko: Umbrela profetului, Steaua, an 49, nr. 9/sept. 1998;
 • Cristina Cârstea – Imago mundi, Convorbiri literare, an 133, nr. 7/iulie 1999;
 • Iulian Boldea – Literatura română târgumureşeană postbelică, Târnava, an 9, nr. 1-2-3/2000;
 • Dumitru Mureşan – Inovaţia formelor livreşti, Vatra, nr.4-5/2001;
 • Dumitru-Mircea Buda – Câteva mii de leghe prin oceanul interior, Târnava, an 11, nr. 1-2-3/2002;
 • Al. Cistelecan – Holocaustul la români şi la unguri, Evenimentul zilei, an XI, nr. 3505/25 septembrie 2003;
 • Lazăr Lădariu – Eveniment editorial: 370 de zile de teroare, Cuvântul liber, an. XV, nr. 191/30 septembrie 2003;
 • Stelian Chiţacu – Holocaustul în judeţul Mureş: "370 de zile de teroare", Jurnal Express, an I, nr. 40/22-24 septembrie 2003;
 • Antalfi Imola – O carte despre holocaustul din judeţul Mureş (Könyv a Maros megyei zsidó holokausztról), Népújság, an LV, nr. 228. (15494.)/30 septembrie 2003;
 • Timotei Ursu – Eveniment editorial, Lumea liberă (New York), nr. 786/24-30 octombrie 2003;
 • Cornel Sigmirean – Cronică de carte: 370 de zile de teroare, Cuvântul liber, an. XV, nr. 206/21 octombrie 2003;
 • Ioan Suciu Moişa – Un poet „răsfăţat de mâhnire“, Discobolul, an VI, nr. 67-68-69/2003;
 • Al. Cistelecan – Doi optzecişti (prea) discreţi, Vatra, an XXXI, nr. 11-12 (404-405)/2004;
 • Aurel Pantea – Cinisme de duminică, Familia, an 41 (141), nr. 3 (472)/2005;
 • Andrei Zanca – Kocsis Francisko – Codul de bare, Familia, nr. 7-8/iulie-august 2005;
 • la volumul Codul de bare, în Vatra, nr. 11-12 (404-405)//2005, recenzii semnate de: Petruţ Nastasă – Autor şi alter-egoKelemen Zita – Originalitatea îmbinăriiDiana Niţulescu – „Inimă cu lumină proprie“; Daniela Liţ – Un plus de inspiraţieOana-Maria Boar – Prezentul continuuIoana Feier – Fiinţa ca valoareAdela Moldovan-Ivan – Maxime şi aforismeBrânduşa Fişcă – Faţa şi reversulNemes M. Nandor – Codul propriuRamona Drăguş – Adevărul autoruluiAlin Halaţiu – Recurenţa aforismuluiAlexandra Frîncu – Poezie cu cifru;
 • Ioan Suciu Moişa – Efectul admiraţiei, 24 ore mureşene, nr.3291/16 sept. 2006;
 • Dragoş Varga-Santai – Poezia maghiară din Ardeal în traducerea lui Kocsis Francisko, Transilvania, nr. 11-12/2006;
 • Ion Mureşan – Chestiunea transilvană: Poeţi maghiari din Transilvania, Evenimentul zilei, nr. 4821/12 martie 2007;
 • Dan Culcer – La ce bun o antologie de poezie maghiară din Transilvania?, Asymetria;
 • Vasile Dan – Poeţi maghiari din Transilvania, Arca, nr. 1-2-3/2007;
 • Attila Csíki – Fascinaţia traducerii, Caietele de la Mediaş, nr. 1-2/2007;
 • Molnár Judit – Efectul admiraţiei (în limba maghiară), Várad, nr. 3/2007;
 • Cseke Gábor – Împrumuturi – de pe malul celălalt (în limba maghiară), KAFÉ, 24 iunie 2007; Cineva a lipsitHarghita népenr. 155/ 6 iulie 2007
 • Eugen Curta – Tratament psihedelic, Discobolul, nr. 115-116-117/2007;
 • Cristina Timar – O lance înfiptă, Vatra, nr. 11/2007;
 • Radu Ţuculescu – Plimbări cu Francisko, Tribuna, nr. 128 (1-15 ianuarie 2008);
 • Şerban Tomşa – Povestiri fantastice, Litere, nr. 3-4/2008;
 • Ionel Popa – Plimbări cu Freud, dar fără canapea, Saeculum, nr. 1, 2009, p. 107;
 • Cseke Gábor – A román olvasó és a magyar avantgárd (Cititorul român şi avangarda maghiară), Új Magyar Szó (limba maghiară);
 • Al. Cistelecan – Avangarda ungurească a ajuns în România, Cultura, nr. 47 (201), joi, 27 noiembrie 2008;
 • Igor Mocanu – Ce au în comun avangarda maghiară cu cea rusă?, Observator cultural, nr. 209 (467)/ 26 martie-1 aprilie 2009, p. 10-11;
 • Ion Pop – Introduceri în spaţiul avangardei maghiare (I), Tribuna, nr. 162 (1 - 15 iunie 2009); Introduceri în spaţiul avangardei maghiare (II), Tribuna, nr. 163 (16 - 30 iunie 2009);
 • Ion Pop – Introduceri în spaţiul avangardei maghiare (III), la Avangarda în literatura maghiară din România, Editura Bastion, Timişoara, 2009, de Balázs Imre József, trad. de Kocsis Francisko;
 • Ioan Suciu Moişa – Plimbări cu Freud, Opinia mureşeană, nr. 29/23-29 iulie 2009;
 • Radu Ţuculescu – Ceva trece pe-aproape…, Tribuna, nr. 179 (16-28 februarie 2010);
 • Cristina Timar – Stridenţe, spaime şi alte absurdităţi, Vatra, nr. 1/2010 (la volumul Ceva trece pe-aproape);
 • Ioan Suciu Moişa – Plimbări cu Freud, Opinia Naţională, nr. 508/25 octombrie 2010, p. 5;
 • Evelina Cîrciu (Oprea) – Viaţa sub specie mortis, Astra, serie nouă, anul I (XLIV), nr. 1 (324) – 2010, pp. 6-7 ;
 • Dr. Michael H. Molnar – * * *, www.zsidohitkozseg.hu (despre 370 de zile de teroare);
 • Constantin Blănaru – O proză de autentică sensibilitatePlimbări cu Freud, Tribuna, nr. 221/16-30 noiembrie 2011, p. 6;
 • Cseke Gábor – Új magyar szó/Kissebségben, nr. /19 martie 2012, p. ;
 • Lia Faur – Revista ARCA, An XXIII, nr. 1-2-3 (262-263-264)/2012), p.;
 • Nicolae Coande – Dirijabilul de hârtie, Gazeta de Sud, nr. 5264/ 15 iunie 2012, p. 8;
 • Ion Cristofor – Aspecte ale liricii maghiare din România, Cetatea Culturală, revistă de cultură, literatură şi artă, Seria a IV-a, an XIV, NR. 1 (99), octombrie 2012, Cluj-Napoca, pp. 44-47;
 • Al. CISTELECAN – Melancolia reflexivă, Bucovina literară, nr. 9-10/2012, pp. 37-39;
 • Cornel NISTEA – Tirania poeziei, Discobolul, An XV, nr. 178-179-180 (oct.-nov.-dec.) 2012, pp. 161-164;
 • Andrei MOLDOVAN – Captivitatea în formă continuată a unui poet, Convorbiri literare, nr. nr.7/2013, pp. 96-98;
 • Irina PETRAŞ – Melancolii, în gară, la Războieni, România literară, anul XLV, nr. 5/ 1 februarie 2013, p. 6;
 • Viorel MUREŞAN – Kocsis Francisko, Melancolii în formă continuatăFamilia, nr. 3/2013, pp. 55-58;
 • Adrian MIREA – Intertextualitate pe substrat tragic, Tribuna, anul XII, nr. 264/1-15 septembrie 2013, pp. 6-7;
 • Gheorghe GRIGURCU – Invers decât Dorian Gray, România literară, anul XLVI, nr. 7/ 14 februarie 2014, p. 17;
 • Cseke Gábor – Közeli Barátok – Kocsis Francisko empatikus olvasmányai (Prieteni şi apropiaţi. Lecturi empatice), pagina de internet Kafé Főnix, 21 mai 2014;
 • Ştefan BORBÉLY – Lirica sapienţială, Contemporanul, anul XXV, nr. 5 (746)/ mai 2014, p. 5);
 • Toma GRIGORIE – Melancolii reflexive asumate, Cultura, nr. 471 din 12 iunie 2014;
 • Călin CRĂCIUN – Despre poezia şi receptarea lui Kocsis FranciskoVatra, nr. 6-7/2014 ;
 • Dorin ŞTEFĂNESCU – Fiinţa imaginii  (în trei ipostaze poetice)(Andrei Zanca, Kocsis Francisko, Zeno Ghţiulescu)Vatra nr. 8-9/2014;
 • Florin-Corneliu POPOVICI – Un expresionist infidel, Vatra, nr. 6/2015, pp. 15-17;
 • Simona-Grazia DIMA – Primatul imaginaţiei, Luceafărul de dimineaţă, nr. 11/2015, p. 9;
 • Şerban TOMŞA – Reveriile unui optzecist singuratic, blogul „Colivii pentru idei”, 8 decembrie 2015;
 • Friedrich MICHAEL – Kocsis Francisko sau simplitatea discursului poetic, Convorbiri literare, nr. 2/februarie 2016, pp. 111-112;
 • Mircea STÂNCEL – Trăire şi meditaţie, Discobolul, An XIX, Nr. 217-218-219/ ian.-febr.-mart. 2016, pp. 114-116;
 • Ioan Radu VĂCĂRESCU – Cu dirijabilul în căutarea identităţii, Euphorion, nr. 1/2016, p. 97-98;
 • Cornel NISTEA – O poezie a maturităţii depline, Vatra, nr. 6/2016, pp. 24-25;
 • Simona-Grazia DIMA – Poezia ca joc al imaginarului, Convorbiri literare, nr. 8 (248)/ august 2016, pp. 110-112;
 • Toma GRIGORIE – Teste pentru conturarea identităţii poetice, Ramuri, nr. 8/2016, p.;
 • Daniel CRISTEA-ENACHE – Om viuRomânia literară, nr. 43/2016, p. 10 (despre Badminton);
 • Nicolae MANOLESCU – Found in translation, România literară, nr. 48/2016, p. 9 (despre Badminton);
 • Iulian BOLDEA – România literară, nr.50 /2016, p. 16 (despre Badminton);
 • Andreea POP – Fascinaţia dedublării, Familia, nr. 11/2016, pp. 32-34;
 • Monica GROSU – Melancolia e starea care îmi convine, Luceafărul, nr. 1/2017, p.17;
 • Ioan MOLDOVAN – Oţet de furnici, Familia, nr. 2/februarie 2017, pp. 31-32;
 • Lucia CUCIUREANU – „Nicidecum nu-i uşor să gândeşti simplu”, Arca nr. 1-2-3/2017, pp. 194-196;
 • Constantin BUTUNOI – Un alt „prieten al viitorului”Arca nr. 1-2-3/2017, pp. 204-206;
 • Călin CRĂCIUN – O anamneză a lui Kocsis FranciskoVatra, nr. 3-4/2017 pp. 34-36;
 • Al. CISTELECAN – Între pivniţă şi etajul IX, Euphorion, nr. 1/2017, pp. 54-55;
 • Viorel MUREŞAN – „Lumea există şi în feluri care nu ne convin”, Familia, nr. 3/2017, pp. 38-42;
 • Remus V. GIORGIONI – KOCSIS Francisko, Oţet de furnici, Actualitatea literară, nr. 70/ aprilie 2017, p. 15;
 • Demény PéterRealitatea închipuită, Literomania, 21 septembrie 2018;
 • Cristian TEODORESCUCum am descoperit un mare autor de proză scurtă, Caţavencii, nr. 39, 3-9 oct. 2018, p. 23;
 • Nicoleta CLIVEŢProză cu drag de lume, Apostrof, nr. 10/2018, p. 8;
 • Daniel Cristea-EnacheUn „optzecist” întârziat, România literară, nr. 48/2018, p. 9;
 • Constantin Butunoi Când trece pragul, Arca, nr. 10-11-12/2018, pp. 253-257;
 • Senida Poenariu Plimbări cu Kocsis Francisko, Vatra, nr. 12/2018, p. 31-33;

 


în volum:

 • Iulian BOLDEA – Scriitori români contemporani, Ed. Ardealul, 2002, p. 148-150;
 • Iulian BOLDEA – Poeţi români postmoderni, Ed. Ardealul, 2007, p. 211-213;
 • Ioan SUCIU MOIŞA – Câinele din  Sinope, Ed. Romghid, Târgu-Mureş, 2010 (Cronica unui timp atroce – la „370 de zile de teroare” – pp. 77-79; „Plimbări cu Freud”, pp. 87-90);
 • Radu ŢUCULESCU – Românul erectil, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010 (Ceva trece pe-aproape... pp. 160-162; Plimbări cu Francisko... pp. 183-185);
 • Dragoş VARGA – În căutarea naratorului perfect, Editura Institutul European, 2011. (Poezia maghiară din Ardeal, pp. 209-212);
 • Constantin BLĂNARU – Însemnări despre autori şi cărţi (2), Editura „George Tofan”, Suceava, 2012 (Francisko Kocsis – O proză de autentică sensibilitate, pp. 93-95);
 • Vasile DAN – Critica de serviciu, Editura Mirador, Arad, 2013;
 • Friedrich MICHAEL – Calea interiorităţii în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Ed. Junimea, Iaşi, 2014;
 • Ion CRISTOFOR – Însemnări de pe pluta meduzei, Editura Napoca Star, 2014 (Aspecte ale liricii maghiare din România postbelică, pp. 170-178);
 • Viorel MUREŞAN – Colecţia de călimări 3, Editura Caiete Silvane, Zalău, 2015 (Melancolii în formă continuată, pp 89-94);
 • Friedrich MICHAEL – Periphyseon: despre Fire. VI. Calea interiorităţii în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Editura Zona Publishers, Iaşi, 2015, pp. 255-290;
 • Irina PETRAŞ – Vitraliul şi fereastra. Poeţi români contemporani, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015, 324 pag.;
 • Dorin ŞTEFĂNESCU – Poetică fenomenologică. Lectura imaginii, Editura Institutul European, Iaşi, 2015, pp. 359-361;
 • Andrei MOLDOVAN – Consemnări critice, Editura Cartea Românească/ Paralela 45, Piteşti, 2017, pp. 198-203;